فیلم های مهدوی

این مجموعه شامل محتوی چند رسانه ای و فیلم های مهدوی است

ویدیو کلیپ مستشرقین

mp4 - 101 MB

ویدیو کلیپ منجی

mp4 - 230 MB

ویدیو کلیپ بازی قدرت

mp4 - 49 MB

تمام حقوق برای بنیاد مهدویت خراسان شمالی محفوظ است